St-Takla.org  >   lyrics  >   ar  >   liturgy  >   holy-pascha
 
St-Takla.org  >   lyrics  >   ar  >   liturgy  >   holy-pascha

نصوص الصلوات الطقسية والألحان والمدائح والترانيم

دلال أسبوع الآلام: طقس البصخة المقدسة حسب ترتيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - The Guide to the Holy Pascha - Pjwm `nte pipacxa
(عربي، قبطي، إنجليزي: Arabic, Coptic, English)

 405- نبوة باكر يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة 3: أش 2: 10-21: هذا ما يقوله الرب

 

Reader

A reading from Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen.

~Ebol'en Hca`iac pi`provhthc> `erepef`cmou `eqouab ]wpi neman `amhn efjw `mmoc.

من أشعياء النبي، بركته المقدسة تكون معنا. آمين.

Isaiah 2:10-21

من إشعياء النبي ص ٢ : ١٠ – ٢١

Now therefore enter ye into the rocks, and hide yourselves in the earth, for fear of the Lord, and by reason of the glory of his might, when he shall arise to strike terribly the earth. For the eyes of the Lord are high, but man is low; and the haughtiness of men shall be brought low, and the Lord alone shall be exalted in that day.

For the day of the Lord of hosts shall be upon every one that is proud and haughty, and upon every one that is high and towering, and they shall be brought down; and upon every cedar of Libanus, of them that are high and towering, and upon every oak of Basan, and upon every high mountain, and upon every high hill, and upon every high tower, and upon every high wall, and upon every ship of the sea, and upon every display of fine ships. And every man shall be brought low, and the pride of men shall fall: and the Lord alone shall be exalted in that day. And they shall hide all idols made with hands, having carried them into the caves, and into the clefts of the rocks, and into the caverns of the earth, for fear of the Lord, and by reason of the glory of his might, when he shall arise to strike terribly the earth. For in that day a man shall cast forth his silver and gold abominations, which they made in order to worship vanities and bats; to enter into the caverns of the solid rock, and into the clefts of the rocks, for fear of the Lord, and by reason of the glory of his might, when he shall arise to strike terribly the earth.

Nai ne etere Pug w `mmwov ge bwk `eqovn ha petra `ntetenh3p t3vten qen `pkahi `mpe`m0o `ebol `mpwov `nte4gom hotan e4wan twovn `eovw24 `m`pkahi. `nbal jar `mPu goci pirwmi de 0ebi3ovt ovoh `psici nenrwmi na0ebio `nte Pu mava4 sici qen pi`ehoov `ete`mmav pi`ehoov jar `mPu cabaw0 n3ov `egen re4cw2 niben hisasih3t niben ovoh `egen ovon niben etsoci ovoh et`hlovlwov ovoh ce0ebio ovoh `egen `223n niben `nlibanoc ovoh et`hlovlwov ovoh `egen `223n niben `nlibanoc `nte `tbacan ovoh `egen twov niben nem cibt niben etsoci ovoh `egen pvrjoc niben etsoci ovoh `egen cobt niben etsoci ovoh `egen goi niben `nte iarwov ovoh `egen pinav `ngoi niben `nte pac `nte rwmi niben 0ebio `nte `psici nen rwmi he `nte Pu sici `mmavat4 qen pi`ehoov `ete `mmav cenahwp `nnevmovnk `ngig t3rov `eavsitov `eqovn `ni `mhav nem `mpwh `mpetra ovoh `ne `2kol `m`pkahi `mpe`m0o `ebol `n0ote `mPu ovoh `ebolqen pwov `nte4gom e42antwovn `eovw24 `m`pkahi qen pi`ehoov `ete`mmav pirwmi nanov ge `ebol `nne4bw5 `nhat nem `nnovb `ntav0amiwov `eovw2t nem pet2ovit nem `ngin`glw `mbwk `eqovn `ene `2kol `ntpetra e0na2t ovoh `enovw2 nem petra `mpe`m0o `ebol `n0ote `mPu ovoh `ebol qen `pwov `nte4gom e42antwovnekrini `m`pkahi : Ov`wov `n5`triac `e0ovab pennov5 2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh t3rov: `am3n.

هذا ما يقوله الرب: أدخلوا في الصخور واختفوا في الأرض من أمام خوف الرب ومن أمام مجد قوته إذا قام ليهشم الأرض لأن ألحاظ الرب عالية والإنسان ذليل وسيذل ارتفاع البشر ويتعالى الرب وحده في ذلك اليوم لأن يوم رب الجنود سيأتي على كل معتد ومتعظم وعلى كل من استعلى وتشامخ فيذلون وعلى كل أرز لبنان المتعالي الشامخ وعلى كل شجر بلوط باشان وعلى كل جبال عال وعلى كل اكمة مرتفعة وعلى كل برج شاهف وعلى كل سور منيع وعلى كل سفن البحر وعلى كل منظر سفن البحر الحسنة ويذل كل إنسان ويسقط ارتفاع البشر ويتعالى الرب وحده في ذلك اليوم.

ويخفون جميع عمل أيديهم ويحملونه إلى المغائر وشقوق الصخور وفي ثقوب الأرض من أمام صوت الرب ومن مجد قوته. إذا قام ليهشم الأرض في ذلك اليوم يخرج الإنسان رجاسته من الفضة والذهب التي صنعوها ليسجدوا لها والأباطيل والأشباح ليذبحوها في ثقوب الأرض والصخور الصلبة وفي شقوق الصخور من أمام صوت الرب ومن مجد قوته إذا قام ليهشم الأرض مجداً للثالوث الأقدس

 

Glory be the Holy Trinity, our God, forever and ever. Amen.

Ou`wou `n;`triac eqouab pennou; ]a `ene\ nem ]a `ene\ `nte ni`ene\ throu> `amhn.

مجداً للثالوث المقدس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآبدين كلها. آمين.

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

+ النبوات + من اشعياء النبي بركاته على جميعنا أمين (2: 10-21)

هذا ما يقوله الرب 10 ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته* 11 توضع عينا تشامخ الانسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم* 12 فان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع* 13 وعلى كل ارز لبنان العالي المرتفع وعلى كل بلوط باشان* 14 وعلى كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة* 15 وعلى كل برج عال وعلى كل سور منيع* 16 وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الاعلام البهجة* 17 فيخفض تشامخ الانسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم* 18 وتزول الاوثان بتمامها* 19 ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الارض* 20 في ذلك اليوم يطرح الانسان اوثانه الفضية واوثانه الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش* 21 ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الارض*