St-Takla.org  >   Lyrics-Spiritual-Songs  >   06-Coptic-Taraneem-Kalemat_Ein-Ghein-Feh
 
أرشيف كلمات الترانيم المسيحية | قاعدة بيانات الأناشيد الروحية على الإنترنت
فهرس الترانيم | ترنيمة مكتوبة | نص الترتيلة

كلمات ترنيمة عَلِّمْنِي أنتظرُك يا ربْ *

 

تصنيف موضوع الترتيلة: (إظهار/إخفاء)

St-Takla.org                     Divider of Saint TaklaHaymanot's website فاصل - موقع الأنبا تكلاهيمانوت

عرفني روئيتك للدرب (2)

     

علمني أنتظرك يارب (2)

وروحك يقودني

     

فليس لي سواك أنت سندي

سراجي

     

وكلامك

 

     

 

وقدني لنورك الهادي(2)

     

لذذني بحبك الغالي (2)

نبع رجائي في الصلاة

     

فحبك أعظم طوق للنجاة

في الحياة

     

كل آما لي

 

     

 

ياربي أنر لى قلبي (2)

     

ياربي إفتح لى عيني(2)

وصدرك يضمني

     

لكي أرى ذراعك تحيط بي

يعتني بي

     

وشخصك

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

 1. علمني . . . انتظرك يا رب
فليس لي سواك أنت سندي

   

 

عرفني . . . رؤيتك للدرب
و روحك يقودني و كلامك سراجي

 2. لذذني . . . بحبك الغنى
فحبك اعظم طوق للنجاة ، نبع رجاى

   

 

و قدني . . . لنورك السنى
 في الصلاة ، كل آمالي في الحياة

 3. يا ربى . . . إفتح لي عيني
لكي أرى ذراعك تحيط بي

   

 

يا ربى . . . أنر لي قلبي
وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

علمنى أنتظرك يا رب               عرفنى رؤيتك للدرب

فليس سواك أنت سندى               و روحك يقودنى و كلامك سراجى

 

لذذنى بحبك الغنى               و قدنى لنورد السنى

فحبك أعظم طوق للنجاة                نبع رجاى فى الصلاة كل آمالى فى الحياه

             

يا ربى إفتح لى عينى               يا رب أنر لى قلبى

لكى أرى ذراعك تحيط بى               و صدرك يضمنى و شخصك يعتنى بى

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

  القرار:

 علمني (انتظرك يارب )2        عرفني (رؤيتك للدرب ) 2

فليس لي سواك انت سندي و         روحك يقودني و كلامك سراجي 

 

1)  لذذني بحبك الغني 2        وقدني لنورك السني      فحبك اعظم طوق للنجاه         نبع رجايا في الصلاة                           كل امالي في الحياه

 

2)  يا ربي أفتح لي عيني 2             ياربي انر لي قلبي        لكي اري ذراعك يحيط              بي صدرك يضمني                                  شخصك يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1-علمني أنتظرك يا رب عرفني رؤيتك للدرب
فليس لي سواك أنت سَندي و روحك يقودني
وكلامك سراجي
2- لذذني بحبك الغني و قدني بنورك السني
فحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجائي في الصلاة
كل أمالي في الحياة
3- يا ربي أنر لىَّ عيني يا ربي أفتح لي قلبي
لكي أري ذراعك تحيط بي و صدرك يضمني
و شخصك يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1-علمني     أنتظرك يا رب                      عرفني رؤيتك للدرب

فليس لي سواك أنت    سَندي                      و روحك       يقودني

وكلامك سراجي

2- لذذني     بحبك الغني                      و قدني بنورك السني

فحبك أعظم طوق للنجاة                      نبع رجائي في الصلاة

كل أمالي في الحياة

3- يا ربي        أنر لىَّ عيني                      يا ربي     أفتح لي قلبي

لكي أري ذراعك تحيط بي                      و صدرك       يضمني

و شخصك يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1-

 

 

2-

 

 

3-

علمني أنتظرك يا رب
فليس لي
وروحُك يقودني

لذذني بحبِك الغني
فحبُك
نبعُ رجايَّ في الصلاة

يا ربُ افتح ليَّ عيني
لكي أرى
وصدرَك يضمني

   

 

 

 

 

 

 

 

 

عرفني رؤيتك للدرب
سواك أنت سندي
وكلامُك سراجي

وقدني لنورك السني
أعظم طوقٍ للنجاة
كلُ آمالي في الحياة

يا ربُ أنر ليَّ قلبي
ذراعَك تُحيطُ بي
وشخصَك يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا
١. علمني (أنتظرك يا رب)٢       عرفني (رؤيتك للدرب)٢
  (فليس لي سواك أنت سندي       وروحك يقودني وكلامك سراجي)٢
           
٢. لذذني (بحبك الغني)٢       وقدني (بنورك السني)٢
  (فحبك أعظم طوق للنجاة       نبع رجايا في الصلاة كل أمالي في الحياة)٢
           
٣. يا ربي (أنر لي قلبي)٢       يا ربي (افتح لي عيني)٢
  (لكي أرى ذراعك تحيط بي       وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي)٢
تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1.علمنى . . . انتظرك يا رب
فليس لى سواك أنت سندى

2.لذذنى . . . بحبك الغنى
فحبك اعظم طوق للنجاة نبع رجاى

3.يا ربى . . . إفتح لي عينى
لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك

   

 

 

عرفنى . . . رؤيتك للدرب
وروحك يقودني وكلامك سراجى

و قدنى . . . لنورك السنى
في الصلاة، كل آمالي في الحياة

يا ربى . . . أنر لي قلبى
يضمنى، وشخصك يعتنى بى

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1. عَلِّمْني ( أنتظرك يا رب ) ( 2 ) عَرِّفْني ( رؤيتَك للدربٍ ) ( 2 )
فليسَ لي سواك أَنْت سندي وروحُك يقودُني وكلامُكَ سراجي
2. لَذْذِني ( بِحُبِّكَ الغني ) ( 2 ) وتقودني ( بروحِكَ السني ) ( 2 )
فبحبِّكَ أعظمُ طوقٍ للنجاةِ نبعُ رجائي في الصلاةِ كلُّ آمالي في الحياةِ
3. يا ربي ( أفتح ليَ عيني ) ( 2 ) يا ربّيّ ( أنِرْ ليَ قلبي ) ( 2 )
لكي أَرَى ذراعَك تحيطُ بي وصدرَكَ يَضُمُّنِي وشخصَكَ يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1
علمني ( انتظرك يا رب ) 2
عرفني ( رؤيتك للدرب ) 2
فليس لي سواك انت سندي
وروحك يقودني
كلامك لي سراجي

2
لذذني ( بحبك الغني ) 2
وقدني ( بروحك السني ) 2
فحبك اعظم طوق للنجاه
نبع رجاي في الصلاه
كل امالي في الحياه

3
يا ربي ( افتح لي عيني ) 2
يا ربي ( انر لي قلبي ) 2
لكي ارى ذراعك تحيط بي
وصدرك يضمني
وشخصك يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1- علمني أنتظرك يا رب أنتظرك يا رب عرفني رؤيتك للدرب رؤيتك للدرب
(فليس لي سواك أنت سندي وروحك يقودني وكلامك سراجي)2
2- لذذني بحبك الغني بحبك الغني وقدني لمجدك السني لمجدك السني
(فحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجائي في الصلاة كل آمالي في الحياة)2
3- يا ربي إفتح لي عيني إفتح لي عيني يا ربي أنر لي قلبي أنر لي قلبي
(لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي)2

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1- علمني أنتظرك يا رب عرفني رؤيتك للدرب
فليس لي سواك أنت سندي
وروحك يقودني وكلامك سراجي
2- لذذني بحبك الغني وقدني لنورك السني
فحبك أعظم طوق للنجاه
نبع رجائي في الصلاه كل آمالي في الحياة
3- يا رب افتح لي عيني يا رب أنر لي قلبي
لكي أرى ذراعك تحيط بي
وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

علمنى انتظرك يا رب انتظرك يا رب عرفني رؤيتك للدرب رؤيتك للدرب
فليس لي سواك انت سندى وروحك يقودنى وكلامك سراجى
لذذنى بحبك الغنى وقدنى بنورك السنى بنورك السنى
فحبك اعظم طوق للنجاه نبع رجايا فى الصلاه كل امالي فى الحياه
يا ربى إفتح لى عينى إفتح لى عينى يا ربى انر لى قلبى انر لى قلبى
لكى ارى ذراعك تحيط بى وصدرك يضمنى وشخصك يعتنى بى

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1- علمنى انتظرك يارب
فليس لى سواك انت سندى

   

 

عرفنى رؤيتك للدرب
ووجهك يقودنى

وكلامك سراجى

2- لذذنى بحبك الغنى
فحبك أعظم طوق للنجاة

   

 

وقدنى لنورك السنى
نبع رجايا فى الصلاة

كل أمالى فى الحياة

3-ياربى انر لى قلبى
 لكى ارى ذراعك تحيط بى

   

 

ياربى افتح لى عينى
وصدرك يضمنى
 

وشخصك يعتنى بى

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

علمني أنتظرك يا رب
عرفني رؤيتك للدرب
فليس لي سواك
أنت سَندي و روحك يقودني
وكلامك سراجي

لذذني بحبك الغني
و قدني بنورك السني
فحبك أعظم طوق للنجاة
نبع رجائي في الصلاة
كل أمالي في الحياة

يا ربي أنر لىَّ عيني ي
يا ربي أفتح لي قلبي
لكي أري ذراعك تحيط بي
و صدرك يضمني
و شخصك يعتني بي

____________________
* كلمات وألحان: أكرم لويز.
* من مرنمي الترتيلة: حبيب أنور، ميرنا عصمت - فريق صوت السما (مينا جورج - مريم ميلاد).


الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع

https://st-takla.org/Lyrics-Spiritual-Songs/06-Coptic-Taraneem-Kalemat_Ein-Ghein-Feh/3alemny-Antazerak-Ya-Rab.html

تقصير الرابط:
tak.la/thkyfr8