St-Takla.org  >   Lyrics-Spiritual-Songs  >   02-Coptic-Taraneem-Kalemat_Beh-Teh-Theh-Geem
 
أرشيف كلمات الترانيم المسيحية | قاعدة بيانات الأناشيد الروحية على الإنترنت
فهرس الترانيم | ترنيمة مكتوبة | نص الترتيلة

كلمات ترنيمة بلَّلت فراشي بدموعي *

 

تصنيف موضوع الترتيلة: (إظهار/إخفاء)

St-Takla.org                     Divider of Saint TaklaHaymanot's website فاصل - موقع الأنبا تكلاهيمانوت

1- بللت فراشي
وعاهدت إلهي
2- هاثبت في حبك
من كل قلبي قلبي
3- وجات عليَّ
رجعت تاني تاني
4- فبكيت من قلبي
لكن لمدة لمدة
5- قوِّيت إرادتي
من فرط غروري غروري
6- واثِق بعزيمتي
خانتني نفسي نفسي
7- فصرت بشدة
أنا عارف ضعفي ضعفي
8- القوة منَّك
طول ما إنت معايا معايا
 

   

 

بدموعي المرة
دي آخر مرة
وأثبت كالصخرة
مش راجع تاني
الحرب قوية
لعمق الخطية
بتوبة نقية
ورجعت تاني
كتَّرت عهودي
زوِّدت عهودي
واثق بجهادي
ورجعت تاني
وقلت إرحمني
يا رب أعنّي
من فوق مش منّي
مش هارجع تاني
 

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

بللت فراشي بدموعي المرة                     و عاهدت الهي الهي دي آخر مرة

ها ثبت في حبك و اثبت كالصخرة             من كل قلبي قلبي مش راجع تاني

مش راجع تاني مش راجع تاني                  من كل قلبي قلبي مش راجع تاني

و جات علي الحرب قوية                        رجعت تاني تاني لعمق الخطية

 

فبكيت من قلبي بتوبة نقية                        لكن لمدة لمدة و رجعت تاني

و رجعت تاني و رجعت تاني

قويت ارادتي كترت عهودي                     من فرط غروري غروري ذودت عهودي

واثق بعزيمتي واثق بجهادي                        خانتني نفسي نفسي و رجعت تاني

 

و رجعت تاني و رجعت تاني                      خانتني نفسي نفسي و رجعت تاني

فصرخت بشدة و قلت ارحمني                   انا عارف ضعفي ضعفي يارب اعني

القوة منك من فوق مش مني                    طول ما انت معايا معايا مش ها ارجع تاني

مش هارجع تاني مش هارجع تاني               طول ما انت معايا مش هارجع تاني

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1 بللت فراشي بدموعي المُرة
أثبت في حبك .. أثبت كالصخرة
مش راجع تاني .. مش راجع تاني

2 رجعت عليَّ الحرب قوية
فبكيت من قلبي بتوبة نقية
ورجعت تاني .. ورجعت تاني

3 قويت إرادتي كترت عهودي
واثق بعزيمتي واثق بجهادي
ورجعت تاني .. ورجعت تاني

4 فصرخت بشدة وقلت إرحمني
القوة منك .. من فوق مش مني
مش راجع تاني .. مش راجع تاني

 

وعاهدت ربي دي آخر مرة
من كل قلبي مش راجع تاني
من كل قلبي مش راجع تاني

ورجعت تاني لعمق تاني
لكن لمدة ورجعت تاني
لكن لمدة ورجعت تاني

من فرط غروري زودت عهودي
خانتني نفسي ورجعت تاني
خانتني نفسي ورجعت تاني

أنا عارف ضعفي يا رب أعني
طول ما انت معاي مش راجع تاني
طول ما انت معاي مش راجع تاني

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

(1) بللت فراشي بدموعى المُرة
ها أثبت في حبك .. ها أثبت كالصخرة

(2) رجعت عليَّ الحرب قوية
فبكيت من قلبي بتوبة نقية

(3) قويت إرادتي كترت عهودي
واثق بعزيمتي واثق بجهادي

(4) فصرخت بشدة وقلت إرحمني
القوة منك من فوق .. مش مني

 

وعاهدت ربي دي آخر مرة
من كل قلبي مش راجع تاني

ورجعت تاني لعمق الخطية
لكن لمدة ورجعت تاني

من فرط غروري زودت عهودي
خانتني نفسي ورجعت تاني

أنا عارف ضعفي يا رب أعني
طول ما إنت معايا مش هأرجع تاني

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا
1- بللت فراشي  بدموعي المرة         وعاهدت إلهي دي آخر مرة
 هأثبت في حبك و أثبت كالصخرة       من كل قلبي مش راجع تاني
 مش راجع تاني مش راجع تاني       من كل قلبي مش راجع تاني
2- وجت علي الحرب قوية         رجعت تاني  لعمق الخطية
 فبكيت من قلبي بتوبة نقية         لكن لمدة ورجعت تاني
 ورجعت تاني و رجعت تاني          لكن لمدة ورجعت تاني
3- قويت إرادتي كترت عهودي         من فرط غروري زودت عهودي
واثق بعزيمتي واثق بجهادي       خانتني نفسي ورجعت تاني
ورجعت تاني و رجعت تاني         خانتني نفسي ورجعت تاني
4- فصرخت بشدة وقلت ارحمني        أنا عارف ضعفي  يا رب أعني
لقوة منك من فوق مش مني        طول ما أنت معايا مش هرجع تاني
   مش هرجع تاني  مش هرجع تاني       طول ما أنت معايا مش هرجع تاني
تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1- بللت فراشى بدموعى المرة
2- هاثبت فى حبك وأثبت كالصخرة
3- وجات علىّ الحرب قوية
4- فبكيت من قلبى بتوبة نقية
5- قويت إرادتى كترت عهودى
6- واثق بعزيمتى واثق بجهادى
7- فصرخت بشدة وقلت أرحمنى
8- القوة منك من فوق مش منى
 

 

وعاهدت إلهى  دى آخر مرة
من كل قلبى ( مش راجع تانى )3
ورجعت تانى لعمق الخطية
لكن لمدة ( ورجعت تانى ) 3
من فرط غرورى زودت عهودى
خانتنى نفسى ( ورجعت تانى ) 3
أنا عارف ضعفى يارب أعنى
طول ماأنت معايا ( مش هرجع تانى)3
 

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

بللت فراشى بدموعى المرة                     وعاهدت الهى الهى دى اخر مرة

هثبت فى حبك واثبت كالصخرة                من كل قلبى قلبى مش راجع تانى

وجات على الحرب قوية                        رجعت تانى تانى لعمق الخطية

فبكيت من قلبى بتوبة نقية                       لكن لمدة لمدة ورجعت تانى

قويت ارادتى كترت عهودى                     من فرط غرورى غرورى زودت عهودى

واثق بعزيمتى واثق بجهادى                      خانتنى نفسى نفسى ورجعت تانى

فصرخت بشدة وقلت ارحمنى                     أنا عارف ضعفى ضعفى يارب اعننى

القوة منك من فوق مشى منى                     طول مانت معايا معايا مش حرجع تانى

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا
1- بللت فراشي .. بدموعي المرة، وعاهدت إلهي .. دي آخر مرة.
هأثبت في حبك .. وأثبت كالصخرة، من كل قلبي .. مش راجع تاني.
مش راجع تاني .. مش راجع تاني، من كل قلبي .. مش راجع تاني.
2- وجت عليَّ .. الحرب قوية، رجعت تاني .. لعمق الخطية.
فبكيت من قلبي .. بتوبة نقية، لكن لمدة .. ورجعت تاني.
ورجعت تاني .. ورجعت تاني، لكن لمدة .. ورجعت تاني.
3- قويت إرادتي .. كترت عهودي، من فرط غروري .. زودت عهودي.
واثق بعزيمتي .. واثق بجهادي، خانتني نفسي .. ورجعت تاني.
ورجعت تاني .. ورجعت تاني، خانتني نفسي .. ورجعت تاني.
4- فصرخت بشدة .. وقلت إرحمني، أنا عارف ضعفي .. يا رب أعني.
لقوة منك .. من فوق مش مني، طول ما أنت معايا .. مش هرجع تاني.
مش هرجع تاني .. مش هرجع تاني، طول ما أنت معايا .. مش هرجع تاني.
تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

1- بللت فراشي بدموعي المرة وعاهدت إلهي دي آخر مرة
هأثبت في حبك و أثبت كالصخرة من كل قلبي مش راجع تاني
مش راجع تاني مش راجع تاني من كل قلبي مش راجع تاني

2- وجت علي الحرب قوية رجعت تاني لعمق الخطية
فبكيت من قلبي بتوبة نقية لكن لمدة ورجعت تاني
ورجعت تاني و رجعت تاني لكن لمدة ورجعت تاني

3- قويت إرادتي كترت عهودي من فرط غروري زودت عهودي
واثق بعزيمتي واثق بجهادي خانتني نفسي ورجعت تاني
ورجعت تاني و رجعت تاني خانتني نفسي ورجعت تاني

4- فصرخت بشدة وقلت ارحمني أنا عارف ضعفي يا رب أعني
لقوة منك من فوق مش مني طول ما أنت معايا مش هرجع تاني
مش هرجع تاني مش هرجع تاني طول ما أنت معايا مش هرجع تاني

____________________
* من قصائد البابا شنوده الثالث

صفحات ذات علاقة بنفس الموضوع

* أشعار وقصائد البابا شنوده مكتوبة | 2 | 3 | 4


الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع

https://st-takla.org/Lyrics-Spiritual-Songs/02-Coptic-Taraneem-Kalemat_Beh-Teh-Theh-Geem/Ballalt-Ferashy-Bedemoo3y.html

تقصير الرابط:
tak.la/k52qzx3