St-Takla.org  >   lyrics  >   ar  >   songs  >   alif
 
St-Takla.org  >   lyrics  >   ar  >   songs  >   alif
أرشيف كلمات الترانيم المسيحية | قاعدة بيانات الأناشيد الروحية على الإنترنت
فهرس الترانيم | ترنيمة مكتوبة | نص الترتيلة

كلمات ترنيمة أسماء الله   *

 

St-Takla.org                     Divider of Saint TaklaHaymanot's website فاصل - موقع الأنبا تكلاهيمانوت

الله - الآب - الاسم - الأعلى - الإله - الأمين - الآمن - البار - الباسط - الباني
البر - البرج - الترس - الجبار - الجليل - الحارس - الحافظ - الحبيب - الحصن
الحق - الحكيم - الحميد - الحنان - الحي - الخالق - الخلاص - الخليل - الديان
الرأس - الراعي - الرافع - الرؤوف - الرب - الرجاء - الرحمة - الرحيم - الرقيب
الرؤوف - الرئيس - السامع - الساهر - الستر - السراج - السرمدي - السلام - السند
السيد - الشارع - الشافي - الشاهد - الشديد - الشمس - الصادق - الصالح - الصانع
الصخر - الصرح - العادل - العارف - العالي - العجيب - العز - العزيز - العظمة
العظيم - العلي - العليم - العون - الغافر - الغني - الغيور - الفاتك - الفاحص
الفادي - القادر - القاضي - القاني - القائم - القدوس - القدير - القريب - القوة - القوي
القيوم - الكاشف - الكرام - اللاهوت - المبارك - المتسلط - المتكل - المثبت
المجازي - المجد - المجن - المحارب - المحامي - المحب - المحبة - المحتجب
المحسن - المخبر - المختبر - المخدع - المخلص - المخوف - المرتفع - المرهوب
المسبح - المستقيم - المشرق - المصور - المعتز -المعتمد - المعزي - المعطي
المعقل - المعلم - المعين - المقتني - المقدس - المقيم - الملجأ - الملك - الممتحن
المناص - المنتبه - المنجي - المنقذ - المهوب - المهيب - المؤدب - المؤسس
المولى - الناشر - الناظر - النصيب - النصيح - النور - الواحد - الوازن - الوحيد
الولي - الآزلي – الأبدي - الألف والياء والأول والآخر والبداية والنهاية
الآب رب السماء والأرض - أب واحد - أبا أبانا الذي في السموات
أبو الأرواح - أبو الأنوار - أبو الرأفة - أبو المجد - أبو اليتامى وقاضي الأرامل
أبونا السماوي أبي - أدوناي السيد أعظم من الكل - إكليل جمال
إيل الله كلي القوة والسلطة - إيل بيت إيل إله بيت الله - إيل دجون إله قدير
إيل رؤي الله يرى - إيل شداي الله القادر على كل شيء - إيل عليون الله الأسمى
الإله حقي - الذي صنع الثرية والجبار - إله آبائنا إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب
إله أرواح جميع البشر - إله الآباء - إله الأحياء -إله الأرض - إله الألهة الرب
إله الأنبياء القديسين - إله الجنود - إله الحق - الإله الحقيقي وحده - الإله الحكيم وحده
إله الدهر - الإله الذي يجيب بنار - الإله الذي يعززني بالقوة - إله الرجاء - إله السلام
إله السماء والأرض - إله السموات - إله الصبر والتعزية - إله العبرانيين
الإله القديم - إله المجد - إله المحبة والسلام - إله النقمات
إله أمانة - إله أورشليم - إله بري - إله تسبيحي - إله حصني - إله حنان ورحيم
إله حي وملك أبدي - إله حياتي - إله خلاصي - إله داوود - إله رؤوف - إله رحمتي
إله رحيم وروؤف طويل الروح وكثير الرحمة والحق - إله سامٍ - إله صخرة خلاصي
إله صخرتي - إله عظيم ملك كبير على كل الآلهة - إله في السماء
إله قادم في الأرض - إله كل الأرض - إله كل تعزية - إله كل ذي جسد - إله كل نعمة
إله مجازة - إله من بعيد - إله من قريب - إله وآب واحد للكل - إله واحد الآب - إله يشرون
إلهكم الذي ميزكم - إلهي الملك - إلوهيم الله الخالق - إلواه الله - أنا هو
إهيه الكائن في ذاته - إهيه الذي إهيه - باسط الأرض - الباسط السموات - باني الكل
برج حصين - برج خلاص - برج قوة من وجه العدو - برنا - بطيء الغضب
- بهجة فرحي - بيت ملجأي - تاج بهاء - ترس عون - ترسي - ترنيمتي - تسبيحتي
جابلنا- الجالس بين تسبيحات شعبه - الجالس على العرش - الجالس على الكاروبيم
الجالس على كرة الأرض - الجالس من القدم - جبار مخلص - الحافظ العهد والإحسان
حافظ العهد والرحمة - حافظ نفسي - حافظك - حصن حياتي - حصن خلاصي
مسيحي - حكيم القلب - الحكيم وحده - الحي إلى أبد الآبدين - خالق أطراف الأرض
خالق السموات وناشرها - خالق العالم وكل مافيه – خلاصي – خليلي
ديان الجميع - الديان العادل - الذي صنع الجبال - الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل الرشوة
الذي يباركك - الذي يعينك - الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح
رأس على الجميع - رافع رأسي - رافعي من أبواب الموت - الراكب على سماء السموات
الرب اسمه غيور - رب الأرباب - الرب الجبار في القتال - رب الحصاد
الرب الذي يقدسكم - رب السلام - رب السماء والأرض - رب المجد - رب الملوك
الرب إلهي - الرب رجل الحرب - الرب سلام - الرب شافيك - الرب في الأرض
رب واحد – رجائي - رحمتي وملجأي - صرحي ومنقذي – مجني - رقيب الناس
رهبتنا - رئيس الجند - رئيس الرؤساء - الزاجر البحر - الساكن في الأعالي
الساكن في السموات - الساكن في صهيون - سامع الصلاة - سامع المساكين
السائر أمامنا - سراجي - سندي - سور نار - سيد الأرض كلها - سيد الجنود
السيد الوحيد - سيد كل الأرض - سيد الرب - شارعنا - شديد القوة - شمس ومجن
صانع الإحسان لألوف - صانع السلام - صانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه
الصانع السموات بفهم - الصانع السموات والأرض - الصانع العجائب العظام وحده
الصانع أنوار عظيمة - الصانع رحمة وقضاء وعدل - الصانع عظائم - صانع كل شيء
الصانع هذا كله - صخر الدهور - الصخر الكامل صنيعه - صخرة حصني
صخرة خلاصي - صخرة قلبي - صخرة قوتي - صخرة ملجأي
صخرتي وحصني ومنقذي - صخرتي ومعقلي - صخرتي ووليي
صرحي - طويل الروح - ظل لي - العارف القلوب - العارف والشاهد - عجيب الرأي
عظيم الفهم - عز لشعبه - عزي وترسي - العظمة في الأعالي - العظمة في السموات
عظيم اسمه في الجبروت -عظيم القدرة - عظيم في المشورة - العظيم للخلاص
العلي المرتفع ساكن الأبدي - القدوس اسمه - العلي على كل الأرض
عون في الضيقات - عوني ومنقذي - غافر الاثم والمعصية والخطية
غني في الرحمة - فاحص القلب - الفاحص الكلى والقلوب
الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد - فخر قوة شعبه
القادر على كل شيء - قادر في العمل - قاض عادل - قاضينا - قدوسي
القديم الأيام - قرن خلاص - قوة الخلاص - قوتي وترنمي - قوتي وترنيمتي
قوتي وعزي - قوتي ونشيدي - القيوم إلى الأبد - كاشف الأسرار - الكامل المعارف
الكامل صنيعه - الكائن والذي كان والذي يأتي - والكائن والذي كان والذي يكون
كثير الإحسان والوفاء - كثير الرأفة - كثير الرحمة - كوكب الصبح المنير
اللابس النور كثوب -الله أبو ربنا يسوع المسيح - الله الذي بيديه نسمتنا
الله الذي يحيي الكل - الله الذي يرحم - الله الذي يظهر ويرى
الله في السماء من فوق على الأرض من تحت - الله محبة - الله نور - الماحي ذنوبك
الماشي على أجنحة الريح - مالك السماء والأرض - المبارك العزيز الوحيد
مبارك إلى الأب - مبغض المختلس - المتسلط على الأمم - متكل جميع اقاصي الأرض
المتكلم بالبر - المتكلم بالصدق - متكلي منذ صباي -مثبت الجبال - المجد الأثنى
مجدي - مجري العدل والقضاء - المجري حكما -مجني - المحامي عني - محب العدل
محب الغريب - مخبر بالاستقامة - المخبر منذ البدء بالأخير - مختبر الصديق
مختبر الكلى - مخرج الأسرى - مخلص المتكلين عليه - مخلص جميع الناس
مخلص شعبه في زمان الضيق - مخلصي - مسكن البر - المشرق من العلاء
مصور الأرض وصانعها - مصور النور - معتز في القداسة - معزي المتضعين - معزيكم
معطي الخلاص - المعطي قوة وشدة للشعب - معطي نسما وروحا - معين اليتيم
معيننا - مقتنيكم - المقيم الأموات - ملجأ في أزمنة الضيق - ملجأ لشعبه
ملجأ للمنسحق - ملجأ من السيف - ملجأي - ملك أبدي - ملك الأرض
ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى - ملك السماء - ملك الشعوب - ملك القديسين
ملك المجد - ملك الملوك ورب الأرباب - ملك إلى الدهر والأبد - الملك رب الجنود
ملك كبير على كل الأرض - ملكي - ممتحن القلوب -من تحبه نفسي
من يقضي بعدلي - مناصي - المنتقم لي - المنزل مطر على وجه الأرض
المنزه عن الكذب - منقذي - المهدئ البحار - مؤتي الأغاني في الليل
المؤسس الأرض - نار آكلة - ناشر السموات - ناظر الكلى والقلب - نصيب قستمي
نصيبي إلى الدهر - نصيبي في أرض الأحياء - نصيح إسرائيل - نور أبدي
نوري وخلاصي - وازن الأرواح - وازن الجدوب - ولينا - ياه الله - ياه الرب صخر الدهور
ياه يهوه الله - يعزى الله - ينبوع المياه الحية - يهوه الله الكائن في ذاته
يهوه اله الجنود اسمه - يهوه تستكينو الله برنا - يهوه تفيئات رب الجنود
يهوه روعي الرب راعي - يهوه روفيه الرب الشافي
يهوه شاما الرب هناك دائم وكلي الوجود - يهوه شالوم الرب سلام
يهوه صباؤوت رب الجنود - يهوه قديش خين الرب مقدسكم
يهوه نسيه الرب رايتي ونصرتي - يهوه يرآى الرب يرى ويدبر

____________________
*