St-Takla.org  >   Lyrics-Spiritual-Songs  >   Words-of-Coptic-Alhan-Tasbeha-Kodas  >   Arabic-Coptic-05-Epsal-Epsalias
 

الإبصاليات السنوية (إبصاليات واطس، ابصاليات آدام)

إبصالية آدام من عيد النيروز إلي عيد الصليب 3: أول توت (تي نا أوؤشت / أسجد لك يا ربي)

 

+ أسجد لك يا ربي يسوع المسيح . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ أرشدني أنا الحقير . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ أطلع علينا بصلاحك . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ هأنذا أنطق بلساني من أجل مجدك . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ اقتل أفكاري المملوءة شراً . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ تليق بك البركة والمجد والتسبيح . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ كن لي معزياً في حواسي . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ أنزع عنا آلام الخطايا . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ زينة أرواحنا وفرح لساننا . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ قدوس قدوس قدوس روحك الكلي القدس . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ يا الله المتحنن والصالح . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ من أجل رحمتك يا إله خلاصي . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ اجعلنا مستحقين ملكوتك يا سيدنا . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ يا ملكنا المسيح أسمع صلاتنا . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ احرسنا يا رب من إبليس . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ اسمك مبارك في أفواه المؤمنين . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ المجد للاهوتك غير الموصوف . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ أنت يا رب تعرف ضعفي . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ أرحمني برحمتك أيها الخالق . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ لا تدخلنا نحن في تجربة . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ كل الألسن بالحقيقة تسبح أسمك . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ أدركني سريعاً بمعونتك . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ يسوع هو رجائي . يسوع هو معيني . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ لك العزة إلى كمال الأزمنة . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ هأنذا أباركك يا ابن الله . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ مراحمك كثيرة أيها الذاتي . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ الكرامة تليق بالله . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ يا سيد أرحمني أيها الذاتي . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ لأنك أنت يا رب ملك الصديقين . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ لأن كل معونة هي من قبل الله . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ أحببت وجهك كملنا حسناً . المجد لك الليلويا . المجد لك يا الله .

+ وأيضاً إذا ما اجتمعنا للصلاة فلنبارك اسم ربي يسوع .

+ لأننا نباركك يا ربي يسوع نجنا باسمك لأننا توكلنا عليك .

+ لكي نسبحك مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخصلتنا .

+ المجد للآب و الابن و الروح القدس الأن و كل أوان و إلي دهر الدهور أمين .

 
  + تينا أوؤشت إمموك: باتشويس إيسوس بيخريستوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ تشي مويت ني آنوك: خابي إيلاكيستوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ جوشت إي إخري إيجون: خين تيك ميت اغاثون: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ هيببيه تينا ساﭽي: إثﭬيه بيك أوؤ خين بالاس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ خوتيب إنناميﭬي: إثميه إنكاكوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ إف إيم إبشا إنﭽيه بي إسمو: نيم بي أوؤ نيم بيهوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+شوبي نيي إننومتي: خين نالوجيزموس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+أولي إيﭬول هارون: إنني نوﭬي إمباثوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ بسولسيل إننين بنيﭬما: إب إرأوؤت إمبين لاس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ إكؤواب إكؤواب إكؤواب: بيك إبنيﭬما إمبان آجياس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ إفنوتي بي نائيت: اووه إن اغاثوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ إيبير إمبيك ناي: إفنوتي إنتيه با أوجاي: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ تيك ميت أورو بين نيب: اريتين إن إم إبشا إمموس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ سوتيم إيبين أوليل: بين أورو بيخريستوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ رويس إرون باتشويس: إيﭬول خين بيذي اﭬولوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ بيك ران إف إسماروؤت: خين روؤ إنني بيستوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ أؤوؤ إنتيك ميثنوتي: تي آت صاﭽي إمموس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ كسوؤن إنثوك بتشويس: إنتاميت آسثينيس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ ناي ني خين بيك ناي: أوبي ذيمي أورغوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ إمبيرين تين آنون: إيخون إي بيراسموس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ لاس نيﭬين سيهوس: إيبيك ران إن آليثوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ كاطا تيك ﭬويثيا: طاهوي خين أويس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ إيسوس بيه تاهيلبيس: إيسوس بيه باﭬويثوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ ثوك بيه بي آماهي: شا إبجوك إنني إخرونوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ إيببيه تينا إسمو إروك: أو إيوس ثيؤس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ زيؤش نيك ناي: أوبي آيذيوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس

+ إيريه بيتايو: إر إبربي إنثيؤس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ ذيسبوتا ناي ني: أوبي ذيكيؤس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ جيه غار إنثوك باتشويس: إب أورو إنني ذيكيؤس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ ﭬويثيا غار نيﭬين: سيه إيﭬول هيتين ثيؤس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ آيمينريه بيكهو: جوكتين إيﭬول كالوس: بي أوؤ ناك الليلويا: ذوكصا أوثيؤس .

+ ليبون أنشان ثوأووتي: اى تي ابروس افشي: مارين اسمو اى بيران: جى آن اير هيلبيس ايروك .

+ جى تين نا اسمو ايروك: أو باتشويس ايسوس: ناهمين خين بيكران: جى آن اير هيلبيس ايروك .

+ اثرين هوس ايروك:نيم بيك يوت ان أغاثوس: نيم بي بنيفما اثؤواب جى أك اي أك سوتي اممون .

+ ذوكصا باتري . . .

+ كى نين . . .

 

/ %naovw2t `mmok : Pasoic I3covc Pi`xrictoc : pi`wov nak all3lovi`a : do7a ci `o )eoc .
/ Simwit n3i anok : qa pi`elaxictoc : pi`wov nak all3lovi`a : do7a ci `o )eoc .
/ Gov2t `e`qr3i `egwn : qen tekmet`aja0on : pi`wov nak all3lovi`a : do7a ci `o )eoc .
/ H3ppe 5nacagi : e0be pek`wov qen palace : pi`wov . .
/ Qwtep `nnamev`I : e0meh `nkakwc : pi`wov . .
/ `$em`p2a `nge pi`cmov : nem pi`wov nem pihwc : pi`wov . .
/ @wpi n3i `nnom5 : qen nalojicmoc : pi`wov . .
/ `Wli `ebolharon : `nnonobi `mpa0oc : pi`wov . .
/ Yolcel `nnen=p=n=a : `perovot `mpenlac : pi`wov . .
/ `Xovab `Xovab `Xovab : Pek=p=n=a `mpan`ajiac : pi`wov . .
/` Fnov5 pina3it : ovoh `n`aja0oc : pi`wov . .
/ `Vper `mpeknai : F5 `nte paovgai : pi`wov . .
/ Tekmetovro Penn3b : `ariten `nem`p2a `mmoc : pi`wov . .
/ Cwtem `epen`2l3l : Penovro P{=x=c : pi`wov . .
/ Rwic `eron `Psoic : `ebolqen pidiaboloc : pi`wov . .
/ Pekran `4`cmarwovt : qen rwov `nnipictoc : pi`wov . .
/ Ov`wov `ntekme0nov5 : 5atcagi `mmoc : pi`wov . .
/ &wovn `n0ok Pu : `ntametac0en3c : pi`wov . .
/ Nai n3i qen peknai : `w pid3miovrjoc : pi`wov . .
/ Mperenten `anon : `eqovn `epiracmoc : pi`wov . .
/ Lac niben cehwc : `epekran `n`al30wc : pi`wov . .
/ Kata tekbo`30i`a : tahoi qen ovi3c : pi`wov . .
/ I3covc pe tahelpic : I3covc pe pabo`30oc : pi`wov . .
/ Fwk pe pi`amahi : 2a `pgwk `nni`xronoc : pi`wov . .
/ #ppe 5na`cmov `erok : `w V=c )=c : pi`wov . .
/ Zeo2 ne neknai : `w piaidioc : pi`wov . .
/ `Ere pitai`o : er`prepi `n)eoc : pi`wov . .
/ Decpot nai n3i : `w pidioc : pi`wov . .
/ Je jar `n0ok Pu : `Povro `nnidikeoc : pi`wov . .
/ Bo`30i`a jar niben : ce `ebolhiten )eoc : pi`wov . .
/ Aimenre pekho : gokten `ebol kalwc : pi`wov nak all3lovi`a : do7a ci `o )eoc .
/ Loipon an2an0wov5 : `e5`procevx3 : maren`cmov `epiran : `nte Pau I3covc .
/ Ge tenna`cmov `erok : `w Pau I3covc : nahmen qen pekran : ge anerhelpic `erok .
/ E0renhwc `erok : nem Pekiwt `naja0oc : nem Pipnevma e0ovab : ge ak`i akcw5 `mmon .
/ Do7a patri . . .
/ Ke nvn . . .

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

  *   تى نا أوؤشت  إمموك: باشويس إيسوس بخرستوس: بى أو أوو ناك الليلويا: ذوكساسى أوثيؤس.

 

  *   أسجد لك يا ربى يسوع المسيح المجد لك هلليلويا المجد لك يا الله.

  *   تشى مويت نى آنوك: خا بى إيلاشيتوس: بى أو أوو ناك الليلويا: ذوكساسى أوثيؤس.

 

  *   أرشدنى أنا الحقير المجد لك هلليلويا المجد لك يا الله.

  *   جوشت إى إخرى إيجون خين تيك ميت آغاثون: بى أو أوو ناك الليلويا: ذوكساسى أوثيؤس

 

  *   اطلع علينا بصلاحك المجد لك هلليلويا المجد لك يا الله

  *   هيبى تينا ساجى: إثفى بيك أو أوو خين بالاس: بى أو أوو.

 

  *   هأنذا انطق بلساني من أجل مجدك المجد.

  *   خوتيب إن ناميفئى: إثميه إنكاكوس: بى أو أوو

 

  *   اقتل أفكارى المملوؤة شرًا المجد

  *   إف أم إبشا إنجى بى إزمو: نيم بى أو أوو نيم بيهوس: بى أو أوو

 

  *   تليق بك البركة والمجد والتسبيح المجد

  *   شوبى نى إن نومتى: خين نالوجيسموس: بى أو أوو

 

  *   كن لى معزيًا في حواسى المجد..

  *   أولى إيفول هارون: إن نى نوفى إمباثوس: بى أو أوو..

 

  *   إنزع عنا آلام الخطايا المجد

  *   إبسول سيل إن نين إبنفما إب إر أوؤت امبين لاس: بى أو أوو.

 

  *   زينة أرواحنا وفرح لساننا المجد..

  *   أكؤاب أكؤاب إكؤاب: بيك ابنفما إمبان آجياس: بى أو أوو

 

  *   قدوس قدوس قدوس روحك الكلى القدس المجد

  *   افنوتى بيناثيت: أووه إن آغاثوس: بى أو أوو.

 

  *   يا الله المتحنن والصالح المجد

  *   إيبير إمبيك ناى: إفنوتى إنتى با أوجاى: بى أو أوو

 

  *   من أجل رحمتك يا إله خلاصي المجد

  *   تيك ميت أورو بيننيب آريتين إن إم إبشا إمموس: بى أو أوو.

 

  *   اجعلنا مستحقين ملكوتك يا سيدنا المجد..

  *   سوتيم إى بين إشليل بين أورو بخرستوس: بى أو أوو.

 

  *   اسمع صلاتنا يا سيدنا المسيح المجد

  *   رويس إيرون إبشويس: إيفول خين بى ذيافولوس: بى أو أوو

 

  *   احرسنا يارب من إبليس المجد.

  *   بيك ران إف إزماروؤت: خين روؤ إن نى بيستوس: بى أو أوو

 

  *   اسمك مبارك في أفواه المؤمنين المجد

  *   أوو أو أوو إنتيك ميثنوتى: تى أتساجى إمموس: بى أو أوو

 

  *   المجد لاهوتك غير الموصوف المجد

  *   إكسؤون إنثوك إبشويس: إنطاميت أستينيس: بى أو أوو..

 

  *   أنت يا رب تعرف ضعفى المجد

  *   ناى نى خين بيك ناى: أوبى ذيمى أورغوس: بى أو أوو..

 

  *   أرحمنى برحمتك أيها الخالق المجد

  *   إمبيرين تين آنون: إيخون إى بى راسموس: بى أو أوو

 

  *   لا تدخلنا نحن في تجربة المجد

  *   لاس نيفين سيهوس إى بيك ران إن آليثوس: بى أو أوو.

 

  *   كل الألسن بالحقيقة تسبح أسمك المجد

  *   كاطا تيك فو إيثيا طاهوى خين أوو إيس: بى أو أوو

 

  *   أدركنى سريعًا بمعونتك المجد

  *   إيسوس بى طاهيلبيس: إيسوس بى بافو ايثوس: بى أوأوو.

 

  *   يسوع هو رجائي يسوع هو معينى المجد.

  *   ثوك بى بى آماهى: شا إيجوك إن نى إخرونوس: بى أو أوو

 

  *   لك العزة إلى كمال الأزمنة المجد..

  *   يبى تينا إزمو إيروك: أو إيوس ثيؤس: بى أو أوو

 

  *   هأنذا أباركك يا ابن الله المجد

  *   زيؤش نيك ناى: أوبى آيذيوس: بى أو أوو

 

  *   مراحمك كثيرة أيها الذاتي المجد..

  *   إرى بى طايو: إر إبريبى انثيؤس: بى أو أوو..

 

  *   الكرامة تليق بالله المجد..

  *   جى غار إنثوك إبشويس: إبؤرو إن نى ذيكيؤس: بى أو أوو

 

  *   يا سيد أرحمنى أيها الذاتى المجد..

  *   فو إيثيا غار نيفين: سى إيفول هيتين ثيؤس: بى أو أوو

 

  *   لأنك أنت يا رب ملك الصديقين المجد

  *   آى ميزى بيكهو: جوكتين إيفول كالوس: بى أو أوو ناك الليلويا: ذوكساسى أوثيؤس.

 

  *   لأن كل معونة هى من قبل الله المجد.

       v         ليبون..

 

  *   أحببت وجهك كملنا حسنًا المجد لك هليلويا المجد لك يا الله.

       v         وأيضًا.

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

أسجد لك يا ربي يسوع المسيح. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أرشدني أنا الحقير.المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أطلع علينا بصلاحك. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
هأنذا أنطق بلساني من أجل مجدك. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أقتل أفكاري المملوءة شرًا. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
تليق بك البركة والمجد والتسبيح. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
كن لي معزيًا في حواسي. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أنزع عنا آلام الخطايا. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
زينة أرواحنا وفرح لساننا  .المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
قدوس قدوس قدوس روحك الكلي القدس. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
يا الله المتحنن والصالح. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
من أجل رحمتك يا إله خلاصي. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
اجعلنا مستحقين ملكوتك يا سيدنا. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
يا ملكنا المسيح أسمع صلاتنا. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
احرسنا يا رب من إبليس. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
اسمك مبارك في أفواه المؤمنين. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
المجد للاهوتك غير الموصوف . المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أنت يا رب تعرف ضعفي . المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أرحمني برحمتك أيها الخالق. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
لا تدخلنا نحن في تجربة. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
كل الألسن بالحقيقة تسبح أسمك. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أدركني سريعًا بمعونتك . المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
يسوع هو رجائي. يسوع هو معيني . المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
لك العزة إلى كمال الأزمنة . المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
هأنذا أباركك يا ابن الله. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
مراحمك كثيرة أيها الذاتي. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
الكرامة تليق بالله. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
يا سيد أرحمني أيها الذاتي . المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
لأنك أنت يا رب ملك الصديقين . المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
لأن كل معونة هي من قبل الله. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
أحببت وجهك كملنا حسنًا. المجد لك الليلويا. المجد لك يا الله.
وأيضًا إذا ما اجتمعنا للصلاة فلنبارك اسم ربي يسوع.
لأننا نباركك يا ربي يسوع نجنا باسمك لأننا توكلنا عليك.
لكي نسبحك مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخصلتنا.
المجد للآب
الآن ..

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

+ أسجد لك: يا ربي يسوع المسيح: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ أرشدني: أنا الحقير: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ أطلع علينا: بصلاحك: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ هأنذا أنطق: بلساني من أجل مجدك: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ اقتل أفكاري: المملوءة شراً: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ تليق بك البركة: والمجد والتسبيح: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ كن لي معزياً: في حواسي: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ أنزع عنا: آلام الخطايا: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ زينة أرواحنا: وفرح لساننا: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ قدوس قدوس قدوس: روحك الكلي القدس: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ يا الله المتحنن: والصالح: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ من أجل رحمتك: يا إله خلاصي: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ اجعلنا مستحقين: ملكوتك يا سيدنا: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ يا ملكنا المسيح: أسمع صلاتنا: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ احرسنا يا رب: من إبليس: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ اسمك مبارك: في أفواه المؤمنين: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ المجد للاهوتك: غير الموصوف: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ أنت يا رب: تعرف ضعفي: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ أرحمني: برحمتك أيها الخالق: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ لا تدخلنا: نحن في تجربة: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ كل الألسن: بالحقيقة تسبح أسمك: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ أدركني سريعاً: بمعونتك: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ يسوع هو رجائي: يسوع هو معيني: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ لك العزة: إلى كمال الأزمنة: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ هأنذا أباركك: يا ابن الله: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ مراحمك كثيرة: أيها الذاتي: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ الكرامة: تليق بالله: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ يا سيد أرحمني: أيها الذاتي: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ لأنك أنت يا رب: ملك الصديقين: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
+ لأن كل معونة: هي من قبل الله: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.
—————————————-
+ أحببت وجهك: كملنا حسناً: المجد لك الليلويا: المجد لك يا الله.


الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع

https://st-takla.org/Lyrics-Spiritual-Songs/Words-of-Coptic-Alhan-Tasbeha-Kodas/Arabic-Coptic-05-Epsal-Epsalias/Epsalia-002-Adam-Nairoz-Salib.html

تقصير الرابط:
tak.la/gvk7fv4