St-Takla.org  >   Lyrics-Spiritual-Songs  >   Words-of-Coptic-Alhan-Tasbeha-Kodas  >   Arabic-Coptic-05-Epsal-Epsalias
 

الإبصاليات السنوية (إبصاليات واطس، ابصاليات آدام)

إبصالية واطس من عيد النيروز إلي عيد الصليب (1): أول توت (آمويني تيرو / تعالوا جميعًا)

 

 

+ تعالوا جميعاً لنمجد ملك الدهور . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ يا رب حل عنا رباطات الشياطين . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ لأن قوتك لضعفنا هي سلاح عظيم . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ بار ومستحق إلى جيل الأجيال . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ تنضح علينا يا رب بزوفك . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ صور في أنفسنا جمال صورتك . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ كل الحان التسابيح تليق بالله . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ استل سيف قوتك . قم أعنا . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ يسوع المسيح ملك المجد وملك الدهور . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ يا رب أرحم . يا رب سامح . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ كل الألسن تبارك الله بتهليل سمائي . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ طهرني فأبيض مثل الثلج . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ أنت هو الله يجب لك النشيد في صهيون . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ مبارك أنت يا محب البشر من أجل أعمالك المعجزة . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+اعترفوا للرب إلهنا رب الأرباب . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+المجد هو لإلهنا إلى كمال الدهور . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ كل فرح لجميع من يصنع الخير . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ باركوا الرب يا جميع الأمم بتسبحة روحية . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ نسأل ونطلب منك أن لا تبعد عنا . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ لكي نبارك عظمتك يوماً فيوماً . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ كل طبائع البشرية تسبحك يا محب البشر . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ قدوس أنت يا رب قدوس وعادل . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ انتعاش الأعمال فليكن بترتيب ونظام . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ أيها الراعي الصالح برحمتك ارعنا . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ اقطع من نفوسنا أفكار الشكوك . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ كريم أمام الرب موت الأبرار . ل أن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ بقوتك أنت سحقت رؤوس التنانين . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ كل الأشياء صنعتها بسر عظيم . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ كملنا في الإيمان المقدس المثلث . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ أهدني إلى استقامتك بالروح المدبر . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ اسبح اسم الرب ما دمت موجوداً إلى الدهور . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا .

+ إذا ما رتلنا فلنقل بعذوبة يا ربنا يسوع المسيح أصنع معنا رحمة مع نفوسنا .

+ المجد للآب و الابن و الروح القدس .

+ الأن و كل أوان و إلي دهر الدهور أمين .

  +آمويني تيرو إنتين تي أوؤ: إم إب أورو إنتيه ني إي أون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ ﭭولو باتشويس إيﭬول هارون: إنني إسناﭭه إنتيه ني ذيمون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ جيه غار تيك جوم إنتين ميت جوب: أونيشتي بيه إنهوبلون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ ذيكيؤس كيه اكسيوس: جينيآ كيه جينيؤن: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إك إينوجخ إي إخري إيجون: باتشويس إمبيكشين هيسبون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ زوإغرافين خين نين بسيشي: إن إثميتساي إيه إنتيه تيك هيكون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إيكوس نيﭭين إنتيه نيﭽين هوس: سيه إير إبريبي إنثيؤس: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ ثوكيم إنتي سيفي إنتيك جوم: تونك آريﭭويثين إرون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إيسوس بيخريستوس إب أورو إنتيه إب أوأوؤ: اووه إب أورو إنني إي أوون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ كيريه إليسون كيريه إليسون: كيريه آريسين خورين: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ لاس نيﭭين إسمو إفنوتي: خين إثلالاي إن إيبورانيون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ ماتوﭭوي إي إي أوﭭاش: إن إفريتي إن أوشيون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إنثوك بيه إفنوتي إف إبرشاﭫ ناك: إنﭽيه خين سيون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إكسماروؤت أوبي ماي رومي: إثﭬيه نيك إهﭬيؤي إمباراذوكسون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+أوؤنه إيﭬول إمبتشويس بين نوتي: كيريه طون كيريون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ بي أوؤ فا بين نوتي بيه إبجوك إيﭬول إنني إي أون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ راشي نيﭬين إن أوؤن نيﭬين: إت إيري إمبي آغاثون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إسمو إبتشويس ني إثنوس تيرو: خين أوهوذي إم إبنيﭬماتيكون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ تين تيهو تين طوبه إمموك: إمبير أو إي ساﭬول إممون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إينا إنتين إسمو إيتيك ميت نيشتي: سيميرون كيه سيميرون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ فيسيس نيﭬين إنتيه تيميت رومي: سيهوس إروك فيلان إثروبيه: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إكؤواب إبتشويس اووه إكؤواب: اكسيون كيه ذيكيؤن: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ بسيفوسيس إنتيه نيهوب: ماريس شوبي إن أوتغموس: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ أوبيمان إسوؤ إن اغاثوس: خين بيك ناي آموني إممون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ شوت إيﭬول خين نين بسيشي: إنني ميﭬي إنتيه ني إسكان ذولون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ إفتايوت إمبيه إمثو إم بتشويس: إنﭽيه إفمو إنني ذيكيوؤن: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ خين تيك جوم إنثوك اكليوس: نا آفيؤي إنتيه ني إذراكون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ هوب غار نيﭬين آكثاميوؤ: خين أونيشتي إمميستيريون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ جوكتين إيﭬول خين بي ناهتي: إثؤواب إن إترياتيكون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ تشي مويت ني إيبيك سوتون: خين بي إبنيﭬما إنهيجيمون: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ تيناهوس إي إفران إم بتشويس: هوس تيشوب شا ني إيوؤن: ﭽيه بي أوؤ فا بين نوتي بيه: ذوكصا سي أوثيؤس إيمون .

+ ايشوب انشان إربسالين: مارين جوس تين أو إهلوج : جى بينشويس ايسوس بخرستوس: آري أوناى نيم تين ابسيشى .

+ ذوكصا باتري . . .

+ كى نين . . .

 
 

/ Amwini t3rov `nten5`wov : `m`Povro `nte ni`ewn : ge pi`wov fa Pennov5 pe : do7a ci `o )eoc 3mwn .
/ Bolov Pau `ebolharon : `nni`navh `nte nidemwn : ge pi`wov fa Pennov5 pe : do7a ci `o )eoc `3mwn .
/ Je jar tekgom `ntenmetgwb : ovni25 pe `nhoplon ge pi`wov fa Pennov5 pe : do7a ci `o )eoc `3mwn .
/ Dikewc ke a7iwc : jene`a ke jenewn : ge pi`wov fa Pennov5 pe : do7a ci `o )eoc `3mwn .
/ Ek`enovgq `e`qr3i `egwn : Pu `mpek2enhvcwpon : ge pi`wov . . .
/ Zw`jrafin qen nenyvx3 : `n`0metcai`e `nte tekhikwn : ge pi`wov . . . .
/ `#xoc niben `nte niginhwc : ceer`prepi `n)eoc : ge pi`wov . . .
/ )wkem `n5c34i `ntekgom : twnk `aribo`30in `eron : ge pi`wov . .
/ I=3=c P=x=c `Povro `nte `p`wov : ovoh `Povro `nni`ewn : ge pi`wov . .
/ Kvri`e `ele`3con : Kvri`e `ricvnxwrin : ge pi`wov . .
/ Lac niben `cmov `eF5 : qen `0lali`a `n`epovranion : ge pi`wov . .
/ Matovboi ei`eovba2 : `m`fr35 `novxiwn : ge pi`wov . .
/ `N0ok pe F5 `4er2av nak : `nge pigw qen Ciwn : ge pi`wov . .
/ &marwovt `w pimairwmi : e0be nek`hb3ov`I `mparado7on : ge pi`wov . .
/ Ovwnh `ebol `mPu Pennov5 : kvri`e twn kvriwn : ge pi`wov . .
/ Pi`wov fa Pennov5 pe : 2a `pgwk `ebol `nni`ewn : ge pi`wov . .
/ Ra2i niben `novon niben : et`iri `mpi`aja0on : ge pi`wov . .
/ `Cmov `ePu nie0noc t3rov : qen ovhwd3 `m=p=n=atikon : ge pi`wov . .
/ Ten5ho tentwbh `mmok : `mperovei cabol `mmon : ge pi`wov . .
/ `Vna `nten`cmov `etekmetni25 : c3meron ke c3meron : ge pi`wov . .
/ Fvcic niben `nte 5metrwmi : cehwc `erok filan`0rwpe : ge pi`wov . .
/ `Xovab Pu ovoh `Xovab : a7ion ke dikeon : pi`wov . .
/ Yvfwcic `nte nihwb : marec2wpi `novtwjmoc : ge pi`wov . .
/ `W piman`ecwov `n`ja0oc : qen peknai `amoni `mmon : ge pi`wov . .
/ @wt `ebol qen nenyvx3 : `nnimev`I `nte ni`ckandalon : ge pi`wov . .
/ `$tai3ovt `mpe`m0o `mPu : `nge `fmov `nnidikeon : ge pi`wov . .
/ Qen tekgom `n0ok aklec : ni`af3ov`I `nte ni`drakwn : ge pi`wov . .
/ Hwb jar niben ak0amiwov : qen ovni25 `mmvct3rion : ge pi`wov . .
/ Gokten `ebol qen pinah5 : =e=0=v `n`triatikon : ge pi`wov . .
/ Simwit n3i `epekcovtwn : qen Pi=p=n=a `nh3jemwn : ge pi`wov . .
/ %nahwc `e`fran `m`Pu : hoc 52op 2a ni`ewn : ge pi`wov fa Pennov5 pe do7a ci `o )eoc `3mwn .
/ ~E2wp an2aner`yalin : marengoc qen ov`hlog ge Penu I3covc P=x=c : ari ovnai nem nenyvx3 .
/ Do7a patri . . . .
/ Ke nvn . . .

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

  *   آموينى تيرو إنتين تى أو أوو: إم إب أورو إنتى نى إيؤن: جى بى أو أوو فسا بين نوتى بى: ذوكساسى أوثيؤس إيمون.

 

  *   تعالوا جميعًا لنمجد ملك الدهور لأن المجد هو لألهنا المجد لك يا إلهنا.

  *   فولو باشويس إيفول هارون: إت نى إسافه أنتى نى ذيمون: جى بى أو أوو فا بين نوتى بى: ذوكساسى أو ثيؤس إيمون.

 

  *   يا رب حل عنا رباطات الشيطان لأن المجد هو لإلهنا المجد لك يا إلهنا.

  *   جى غار تيك جوم إنتين ميت جوف: أونيشتى بى إنهوبلون: جى بى أو أوو فا بين نوتى بى: ذوكساسى أوثيؤس إيمون.

 

  *   لأن قوتك لضفنا هى سلاح عظيم لأن المجد هو لألهنا المجد لك يا ألهنا.

  *   ذيكيؤس كى أكسيوس جينينا كى جينيؤن: جى بى أو أوو فابين نوتى بى: ذوكساسى أوثيؤس إيمون.

 

  *   بار ومستحق إلى جيل الأجيال لأن المجد هو لإلهنا المجد لك يا ألهنا .

  *   إك إينوجخ إى إخرى إيجون: إبشويس إمبيك شين هيسوبون: جى بى أو أوو.

 

  *   تتضح علينا يارب بزوفك لأن المجد..

  *   زو إإغرافين خين نين إبسيشى: إن إثميت ساينى إنتى تيك هيكون: جى بى أو أوو..

 

  *   صور في أنفسنا جمال صورتك لأن المجد..

  *   إيخوس نيفين إنتى نى جينهوس: سى إربريبى إنثيؤس: جى بى أو أوو..

 

  *   كل الحان التسابيح تليق بالله لأن المجد.

  *   ثوكيم إن تى سيفى انتيك جوم: تونك آريفو إيثين إيرون: جى أو أوو ..

 

  *   استل سيف قوتك قم أعنا لأن المجد.

  *   إيسوس بخرستوس ابؤرو إنتى إبؤ أو: أووه ابؤرو إن نى إيون: جى بى أو أوو.

 

  *   يسوع المسيح ملك المجد وملك والدهور لأن المجد.

  *   كيريى إيليسون: كيريى آرى سينهورين: جى بى أو أوو

 

  *   يارب أرحم يارب سامح لأن المجد

  *   لاس نيفين إزمو إى إفنوتى: خين إثلاليا إن إى بورانيون: جى بى أو أوو..

 

  *   كل الألسن تبارك الله بتهليل سمائى لأن المجد.

  *   ما توفوى إى إى أوو فاش: إم أفريتى إن أوو شيون: جى بى أو أوو.

 

  *   طهرنى فأبيض مثل الثلج لأن المجد.

  *   إنثوك بى إفنوتى إف إرشاف ناك: إتجى بى جو خين سيون: جى بى أو أوو.

 

  *   أنت هو الله يجب لك النشيد في صهيون لأن المجد.

  *   إكسماروؤت أوبى ماى رومى إثفى نيك إهفيؤيى امباراذوكسون: جى بى أو أوو

 

  *   مبارك أنت يا محب البشر من أجل أعمالك المعجزة لأن المجد

  *   أوؤنه إيفول إمبشويس بينوتى: كيريى تون كيريون: جى بى أو أوو..

 

  *   اعترفوا للرب إلهنا رب الأرباب لأن المجد.

  *   بى أو أوو فا بين نوتى بى: شا إيجوك إيفول إن نى إيؤن: جى بى أو أوو

 

  *   المجد هو لإلهنا إلى كمال الدهور لأن المجد.

  *   راشى نيفين إن أوؤن نيفين: إتنيرى امبى آغاثون: جى بى أو أوو.

 

  *   كل فرح لجميع من يصنع الخير لأن المجد.

  *   إزمو إى إبشويس نى إثنوس تيرو: خين أو هوذى إمبنفماتيكون: جى بى أو أوو

 

  *   باركوا الرب يا جميع الأمم بتسبحة روحية لأن المجد.

  *   تين تيهو تين طوفه إمموك: إمبير أو إى سافول إممون: جى بى أو أوو .

 

  *   نسأل ونطلب منك أن لا تبعد عنا لأن المجد.

  *   إينا إنتين إزمو إى ثيك ميت نيشتى: سيمى رون كى سيميرون: جى بى أو أوو

 

  *   لكى نبارك عظمتك يومًا فيومًا لأن المجد.

  *   فيسيس نيفين إنتى تى ميترومى: سيهوس إيروك فيلان إثروبى: جى بى أو أوو.

 

  *   كل طبائع البشرية تسبحك يا محب البشر لأن المجد.

  *   إكؤاب إبشويس أووه إكؤاب: أكسيون كى ذيكيأون: جى بى أو أوو.

 

  *   قدوس أنت يارب قدوس وعادل لأن المجد.

تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا

تعالوا جميعًا لنمجد ملك الدهور. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
يا رب حل عنا رباطات الشياطين . لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
لأن قوتك لضعفنا هي سلاح عظيم. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
بار ومستحق إلى جيل الأجيال .لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
تنضح علينا يا رب بزوفك .لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
صور في أنفسنا جمال صورتك.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
كل الحان التسابيح تليق بالله .لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
استل سيف قوتك . قم أعنا.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
يسوع المسيح ملك المجد وملك الدهور.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
يا رب أرحم. يا رب سامح.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
كل الألسن تبارك الله بتهليل سمائي.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
طهرني فأبيض مثل الثلج.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
أنت هو الله يجب لك النشيد في صهيون.لأن المجد هو لإلهنا.المجد لك يا إلهنا. 
مبارك أنت يا محب البشر من أجل أعمالك المعجزة.لأن المجد هو لإلهنا. المجد لك يا إلهنا.

اعترفوا للرب إلهنا رب الأرباب. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
المجد هو لإلهنا إلى كمال الدهور .لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
كل فرح لجميع من يصنع الخير.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
باركوا الرب يا جميع الأمم بتسبحة روحية.لأن المجد هو لإلهنا المجد لك يا إلهنا
نسأل ونطلب منك أن لا تبعد عنا. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
لكي نبارك عظمتك يومًا فيومًا. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
كل طبائع البشرية تسبحك يا محب البشر.لأن المجد هو لإلهنا.المجد لك يا إلهنا. 
قدوس أنت يا رب قدوس وعادل. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
انتعاش الأعمال فليكن بترتيب ونظام. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
أيها الراعي الصالح برحمتك ارعنا.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
اقطع من نفوسنا أفكار الشكوك. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
كريم أمام الرب موت الأبرار.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
بقوتك أنت سحقت رؤوس التنانين .لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
كل الأشياء صنعتها بسر عظيم.لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
كملنا في الإيمان المقدس المثلث. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
أهدني إلى استقامتك بالروح المدبر. لأن المجد هو لإلهنا . المجد لك يا إلهنا.
اسبح اسم الرب ما دمت موجودًا إلى الدهور.لأن المجد هو لإلهنا.المجد لك يا إلهنا.  
إذا ما رتلنا فلنقل بحلاوة يا ربنا يسوع المسيح أصنع معنا رحمة مع نفوسنا.
المجد للآب .. الآن..


الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع

https://st-takla.org/Lyrics-Spiritual-Songs/Words-of-Coptic-Alhan-Tasbeha-Kodas/Arabic-Coptic-05-Epsal-Epsalias/Epsalia-001-Watos-Nairoz-Salib.html

تقصير الرابط:
tak.la/kcp3y72