St-Takla.org  >   Lyrics-Spiritual-Songs  >   Words-of-Coptic-Alhan-Tasbeha-Kodas  >   Arabic-Coptic-02-Deacons-Service  >   Khedmet-El-Shammas
 

خدمة الشماس

379- قطعة رومية للتمجيد: تعالوا يا جميع الشعوب | ذفتي بانتيس


ثم تقال هذه القطعة الرومية للتمجيد..

تعالوا يا جميع الشعوب
لننظر إلى رئيس الملائكة
قائلين:

السلام لك يا مريم وجدت
نعمة. الرب معك.
تعالوا يا جميع الشعوب
لننظر إلى رئيس
الملائكة قائلًا:

السلام لك يا مريم
وجدت نعمة الرب
 معك.

السلام لوالدة الإله
القصر المزين
بكلمة الآب. السلام
لمريم المملوءة (نعمة)
الرب معك

السلام لوالدة الإله
القصر المزين بكلمة
الآب. السلام
للعروسة. السلام للحكيمة
المملوءة نعمة الرب معك.
السلام لك يا والدة الإله
يا من الروح حل عليك
وملأك من النعمة يا أم
الختن (العريس) الله مجدك
والكلمة تجسد منك
لأن ملائكة السماء
تكرمك دائما
في البشريين
الفرح لجميع الشعوب رؤساء
الملائكة يهتفون مع
صفوف الملائكة قائلين:
افرحي يا مريم يا ممتلئة
نعمة. الرب معك.
السلام لوالدة الإله. السلام
للقديسة البتول. السلام
لأم مخلصنا افرحي يا
مريم يا من ولدت الله (الكلمة)

افرحي ايتها العذراء الطاهرة
افرحي يا أم المسيح
السلام للسماء السلام للعفيفة
السلام لأم المسيح
السلام للعروسة. السلام
للحكيمة. افرحي يا أم مخلصنا
افرحي يا ام نور العالم
السلام للتي
بشرها رئيس الملائكة.
افرحي يا كرامة منظر
صفوف الملائكة
افرحي يا مملوءة نعمة
الرب معك

ذيفتي بان تيس إيلائي
تون آرشي أنجيني إممون آن
إن آمين بومين


شيري ماريام كي خاري
توميني أو كيريوس ميتاسو


أمويني إن ني لاؤس تيرو
تين ناف آبي آرشي
إنجيلوس إفجو إمموس جي
شيري ماريام أري جيمي غار
إن أو إهموت أووه إيشويس
شوب نيمي.


شيري ثيئوطوكي تون
خورون نون كوزمون تون
لوغون نوبيترو شيري
ماريام كي خاري توميني أو
كيريوس ميتاسو


شيري ثيئوطوكي تون كوزموس
تون خورون تون لوغون
تو بيترو شيري
إتشيليت شيري إتسافي كي
خاربيتو ميني أو كيريوس ميتاسو


شيري ثيئوطوكي تون
إبينفما كي إيبو ميني تيس بي
ني بيه نيم ني ثيفمي نيه ريه
نيم فيف ثيه ذوكسا ستيه
كي أولوغوس ساركوكي
ذيناميس ثين أورانون أن
جيلون إي تيك إي تسين تسينا
بين إتروبيس إف ربنثي أبو
تيس إي لا إي تون أرشي
أنجيلي ألثيننا فاب تيس ما
تون أرشي أنجيلي راشي
ماريام كي خاربيتو ميني أو
كيربوس ميتاسو


شيري ثيئوطوكي شيري
بين آجيا بارثيني شيري ميه
نيرثيه أو سوتيريا راشي ماريام
إذرياس إجفيه إفنوتي (بي لوغوس) راشي أو تي بارثينوس إثؤواب راشي إثماق إم بي إخرستوس


شيري إتفي شيري أوسيمني
شيري مي ثيرثيئ إخرستوس
شيري إت شيليت شيري إيت
سافية راشي إثماق إم بين سوتير راشي إثماق إم إب أو أوبيني أم بي كوزموس شيري أفتي أخورأفتيس
تون أرشي أنجيلي.


راشي إم إيطايو إم إفناق
إنجي إيخوروس إن آنجيلوس
راشي ماريام كي خاريتو ميني أو كيريوس ميتاسو


تنسيق مختلف من موقع الأنبا تكلا
+ تعالوا يا جميع الشعوب لننظر الي رئيس الملائكة قائلين : السلام لمريم المملؤة نعمة : الرب معك .

+ تعالوا يا جميع الشعوب لننظر الي رئيس الملائكة قائلين : السلام لمريم المملؤة نعمة : الرب معك .

+ السلام لوالدة الإله : القصر المزين بكلمة الآب : السلام لمريم المملؤة نعمة الرب معك .

+ السلام لوالدة الإله : القصر المزين بكلمة الآب : السلام للعروس : السلام للحكيمة المملؤة نعمة : الرب معك .

+ السلام لك يا والدة الإله : يا من الروح حل عليك : وملأك من النعمة يا أم الختن : الله مجدك : والكلمة تجسد وولد منك : لأن ملائكة السماء تكرمك دائما في المبشرين : الفرح لجميع الشعوب . رؤساء الملائكة يهتفون مع صفوف الملائكة قائلين : افرحي يا مريم يا ممتلئة نعمة : الرب معك .

+ السلام لوالدة الإله : السلام للقديسة البتول : السلام لأم مخلصنا : افرحي يا مريم يا من ولدت الله الكلمة : افرحي ايتها العذراء الطاهرة : افرحي يا أم المسيح .

+ السلام للسماء : السلام للعفيفة : السلام لأم المسيح : السلام للعروس : السلام للحكيمة : افرحي يا مريم يا أم مخلصنا : افرحي يا نور العالم .

+ افرحي يا كرامة : منظر صفوف الملائكة : افرحي يا مريم : يا مملؤة نعمة الرب معك .

+ مبارك ميلادك ومبارك هو ثمرتك : يفرح قلبك : افرحي يا مريم : يا مملؤة نعمة الرب معك: مباركة انت في النساء : ومبارك هو ثمرتك المفرح قلبك يا مريم : المملؤة نعمة الرب معك .

     

/ Devte pent3c `ila3`I ton arxiajjeli `mmon an : `namen pomen : xere Mariam : ke xaritwmen3 : o Kvrioc metacov .
/ Amwini `nnilaoc t3rov `ntennav apiarx3ajjeloc e4gw `mmoc : ge xere Mariam aregimi jar `nov`hmot : ovoh Psoic 2op neme .
/ Xere 0eotoke : ton xwron ton kocmon ton lojon : to petro : xere Mariam ke xaritwmen3 : o Kvrioc metacov .
/ Xere 0eotoke : ton kocmon ton xwron ton lojon to petro : xere `t2elet xere `tcabe ke xaritwmen3 : o Kvrioc metacov .
/ Xere 0eotoke : ton P=n=a ke vpomen3 : t3c pine pe nem n30eb mi0ere nem fev0e : 0eodo7ac0e : ke o lojoc carkoki dinamic : 0in ovranon ajjelon etek`I tecintecina pentrop3c `frene0e : apovt3c `ila3 ton arxiajjeli al0inna : bapticma ton apxiajjeli : ra2i Mariam ke xaritwmen3 : o Kvrioc metacov .
/ Xere 0eotoke : xere penajia par0enia : xere me0er0e ocwtria : ra2i Mariam dreac `gfe F5 : ra2i w 5=p=a=r =e=0=v : ra2i `0mav `mP=x=c .
/ Xere `tfe : xere w cemne : xere mi0ere o =x=c : xere `t2elet : xere `tcabe : ra2i `0mav `mPencwt3r : ra2i `povwini `mpikocmoc : xere a45 axwravt3c ton arxiajjeli .
/ Ra2i `m`patio : `m`fnav `nge `pxoroc `najjeloc ra2i Mariam : ke xaritwmen3 o Kvrioc metacov .
/ Evlojimanoc `nge `nnekc3n : ke evlojimenoc t3c karpic : peckari ovcarra : xere Mariam : ke xaritwmen3 o Kvrioc metacov .
/ `Tcmarwovt `n0o qen nihiomi : `4`cmarwovt `n0o `nge pekapoc : `nh3t `fra2i `mMariam : ke xapitwmen3 o =K=c metacov .

      + ذيفتيه بينديس إي لا إي طون آرشي إممون آن : إن آمين بومين : شيريه ماريام : كيه خاريطوميني : أوكيريوس ميطاسو .

+ آمويني إنني لاؤس تيرو : إنتين ناﭫ آبي آرشي آنجيلوس إفجو إمموس : ﭽيه شيريه ماريام آريه ﭽيمي غار إن أووإهموت : أووه إبتشويس شوب نيميه .

+ شيريه ثيؤطوكيه : طون خورون طون كوزمون طون لوغون طو بيترو : شيريه ماريام كيه خاريطوميني : أوكيريوس ميطاسو .

+ شيريه ثيؤطوكيه : طون كوزمون طون خورون كون لوغون طو بيترو : شيريه إتشيليت شيريه إتصافيه كيه خاريطوميني : أوكيريوس ميطاسو .

+ شيريه ثيؤطوكيه : طون بنيﭭما كيه إيبوميني : تيس بينيه بيه نيم نيثيب ميثريه نيم فيﭭثيه : ثيؤذوكصاستيه : كيه أولوغوس صاركوكي ذيناميس : ثين أوورانون آنجيلون إيتيك إي تيسين تيسينا بين تروبيس إفريه نيه ثيه : آبوتيس إي لا إي طون آرشي آنجيلي آليثينا : فابتيزما طون آرشي آنجيلي : راشي ماريام كيه خاريكوميني : أوكيريوس ميطاسو .

+ شيريه ثيؤطوكيه : شيريه بين آجيا بارثينيا : شيريه ميثيرثيه أوصوتيريا : راشي ماريام ذريه آس إجفيه إفنوتي : راشي أوتي بارثينوس إثؤواب : راشي إثماﭫ إمبي خريستوس .

+ شيريه إتفيه : شيريه أوسيمنيه : شيريه ميثريه أو خريستوس : شيريه إتشيليت : شيريه إتصافيه : راشي إثماﭫ إمبين سوتير : راشي إب أوو أويني إمبي كوزموس : شيريه آفتي آخوراﭬتيس طون آرشي آنجيلي .

+ راشي إم إبطايو : إم إفناﭫ إنﭽيه إبخوروس إن آنجيلوس راشي ماريام : كيه خاريكوميني أوكيريوس ميطاسو .

+ إﭬلوجيمينوس إنﭽيه إننيك سين : كي إيﭬلوجيمينوس تيس كاربيس : بيسكاري أووصارا : شيريه ماريام : كيه خاريكوميني أوكيريوس ميطاسو .

+ إت إسماروؤت إنثو خين ني هيومي : إف إسماروؤت إنﭽيه بيه كاربوس : إنهيت إفراشي إم ماريا : كيه خاريكوميني أوكيريوس ميطاسو .


الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع

https://st-takla.org/Lyrics-Spiritual-Songs/Words-of-Coptic-Alhan-Tasbeha-Kodas/Arabic-Coptic-02-Deacons-Service/Khedmet-El-Shammas/Maradat-379-Tamageed-Ta3alo-Ya-Gami3.html

تقصير الرابط:
tak.la/ndgknd9