St-Takla.org  >   Lyrics-Spiritual-Songs  >   Words-of-Coptic-Alhan-Tasbeha-Kodas  >   Arabic-Coptic-02-Deacons-Service  >   Khedmet-El-Shammas
 

خدمة الشماس

273- ما يقال في توزيع عيد العنصرة وصوم الآباء الرسل


ما يقال في توزيع عيد العنصرة وصوم الآباء الرسل

فلنسبح الرب لأنه
بالمجد قد تمجد.

صعد إلى السموات
وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي. آمين الليلويا.

فلنسبح الرب لأنه
بالمجد قد تمجد

صعد إلى السموات
وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي. آمين هلليلويا.

خلق الاثنين واحدا، أي
السماء والأرض. صعد
… الخ

جعل الاثنين واحدا أي
السماء والأرض صعد
… الخ

تعالوا يا جميع الشعب
لنسجد ليسوع المسيح.
صعد .. الخ

تعالوا يا جميع الشعب
لنسجد ليسوع المسيح.
صعد .. الخ

هذا هو الله مخلصنا
ورب كل جسد
صعد.. الخ

هذا هو الله مخلصنا
ورب كل جسد،
صعد.. الخ

ثالوث في واحد وواحد
في ثالوث، الآب والابن
والروح القدس، روح الحق
المعزي، أمين هلليلويا.

ثالوث كامل مثلث
وموحد، الذي هو الآب
والابن والروح القدس
روح الحق، آمين..
هلليلويا

آسومين توكيريو إنذكسوس غار
ذى ذوكساس نيه

آنيلثون إيس أورانوس
أكسيتون باراكليتون. تو إبنيفما تيس آليثياس. آمين الليلويا

مارين هوس إى إبشويس. جى
خين أوأو غار آفتشى أوأو

آفشيناف إى إبشوى إى نيفيئوى
أف أوأورب نان إمبى باراكليتون
بى إبنيفما إنتى تى ميثمى آمين الليويا

توس ذى أو إكتيساس إس إينا تون
أورانون كى تين جين آنيلثون
الخ

بين تاف إيربى إسناف إن أوواى
إى تى فاى بى إتفى نيم إبكاهى
آفشيناف.. الخ

ذيفتى بانتيس إيلائى إبروس
كينى سومين إيسو إخريستو
آنيثون
.إلخ

آموينى نى لاؤس تيرو إنتين
أوأوشت إن إيسوس بى إخرستوس أفشيناف.. الخ

أو طرس إستين ثيئوس أو
سوتير إممون كى كيريوس باسيس
ساركوس أنيلثون.. إلخ 

فاى بى إفنوتى بينسوتير أووه
إبشويس إنساركس نيفين
آفشيناف.. إلخ

إترياسين موناذى، كى موناسين
إترياذى أو باتيركى او إيوس كى
تو آجيون إبنيفما تو إبنيفما تيس
آليثياس آمين الليلويا

آو إترياس إسجيك إيفول إس
أوى إن شومت إس أوى إن أواى
إيتى فاى بى إفيوت نيم إبشيرى نيم
بى إبنيفما إثؤواف بى إبنيفما إنتى تى
ميثمى آمين الليلويا