St-Takla.org  >   Learn_Languages  >   04_Learn_French-Fransawy-Online-Free-Tutorial
 

تعلم اللغة الفرنسية
Learn French Language

Stationary أشياء تتعلق بالورق

 

Un bout de papier
A piece of paper
قطعة ورق
Du papier
Some paper
بعض الورق
Une feuille de papier
A sheet of paper
ورقة
Une carte
A card
كارت
Une carte postale
A post card
كارت بريدي
Une carte de voeux
A greeting card
كارت تهنئة
Une enveloppe
An envelope
ظرف
Un paquet
A parcel
طرد
Une lettre recommandée
A registered letter
خطاب مسجل
Un timbre
A stamp
طابع
Un stylo
A pen
قلم
Un crayon
A pencil
قلم جاف
Un stylo à encre
A fountain pen
قلم حبر
Un crayon de couleur
A crayon
قلم طباشير
Un feutre
A felt tip
طرف لباد
Une règle
A ruler
مسطرة

 

 

De la colle
Some glue
لاصق
Un trombone
A paper clip
ماسك للأوراق
Un carnet
A note book
كتيب للملاحظات
Un fichier
A folder
مجلد
Un cahier
An exercice book
كتاب تدريب
Une paire de ciseaux
A pair of scissors
مقص
Un compas
A compass
منقلة
Une agraffeuse
A stappler
دباسة
Un livre
A book
كتاب
Un livre de pôche
A paper back
غلاف ورقي
Un dictionnaire
A dictionary
قاموس
Un dessin
A drawing
رسمة

الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع

https://st-takla.org/Learn_Languages/04_Learn_French-Fransawy-Online-Free-Tutorial/Learn-French_13-Stationery_papeterie.html

تقصير الرابط:
tak.la/hn9jq3q